Széchenyi 2020 logó
 

Munkaügyi átvilágítás

Munkaügyi átvilágítás és járulékmegtakarítás

Valami nincs rendben munkaügyeivel? Fél, hogy nem úszná meg bírság nélkül, ha kapna egy ellenőrzést? Szeretné, ha egy szakember munkaügyi átvilágítást végezne, és járulékot is próbálna spórolni Önnek? Akkor keressen minket, és garantáljuk, hogy nem fog munkaügyi bírságot kapni!

Szolgáltatásunk részeként mindenekelőtt egy átfogó, komplex képet szeretnénk kapni a vállalkozás munkaügyi szempontú működéséről annak érdekében, hogy feltárjuk, melyek azok a pontok, amelyek egy esetleges munkaügyi hatósági ellenőrzés során problémát jelenthetnek, és kidolgozzuk azokat a javaslatokat, amelyek segítségével biztosítottá válik a jogszabályi előírásoknak megfelelő működés.

munkaügyi átvilágítás szolgáltatás

Ennek során:

 • Egy, vagy több személyes találkozó alkalmával megvizsgáljuk a teljes munkaügyi dokumentációt az összes megfelelési szempont figyelembevételével.
 • Optimalizálás céljával áttekintjük különösen a társaságnál kötött, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő írásbeli jognyilatkozatokat, a munkaidő, és pihenőidő nyilvántartására, a munkaidő beosztására szolgáló dokumentációt, valamint ezzel párhuzamosan a bérfizetést igazoló dokumentumokat.
 • Megvizsgáljuk, hogy a felek közt fennálló jogviszonyok tipikusan a munkaviszony, az atipikus foglalkoztatási jogviszonyok, vagy a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyok (megbízási, vállalkozási jogviszony) tartalmi elemeit hordozzák magukban, és eszerint teszünk javaslatot a további működés jellemzőinek kidolgozására.
 • Részletesen tájékoztatjuk mind a munkáltató képviselőjét, mind a munkavállalókat arról, hogy mik a legjellemzőbb összetevői egy helyszíni munkaügyi ellenőrzésnek, továbbá hogyan kell jogkövetően eljárni annak érdekében, hogy a munkaügyi hatóság munkatársai ne állapítsanak meg szabálytalanságot se a helyszíni ellenőrzés, se az azt követő, esetlegesen megindított közigazgatási hatósági eljárás során.
 • Tájékoztatjuk a munkáltatót, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezet éppen aktuális rendelkezései alapján a jogkövető magatartás figyelembe vételével hogyan, és milyen módon optimalizálhatóak a munkaügyi működéssel összefüggő kiadások.
 • A munkaügyi dokumentáció áttekintését követően felajánljuk a munkáltatónak, hogy az elemzés során haladéktalanul felülvizsgáljuk és rendelkezésére bocsátjuk az általunk szabályszerűnek ítélt teljes dokumentációt, különös tekintettel a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, és a költséghatékonyság optimális egyensúlyának szempontrendszerére.
 • A munkaszerződések, tájékoztatók, munkaköri leírások átvizsgálása során különös hangsúlyt fektetünk a különböző szerződéstípusok, és különböző munkakörök specifikus sajátosságainak figyelembe vételére, a megállapodások tartalmi elemeinek megváltoztatásáról szóló javaslatok kidolgozása során a minél intenzívebb költséghatékonyság elérésére.
 • A munkaidő beosztásáról, illetve annak nyilvántartásáról szóló jogszabályi előírások rendelkezéseinek szem előtt tartásával segítséget nyújtunk a legköltséghatékonyabb munkaidő-gazdálkodás kidolgozásában, a munkaidő-beosztásra, a munkaidő-nyilvántartásra, munkaidőre, pihenőidőre, valamint a munkabérekre, és azok pótlékaira vonatkozó előírások fényében.

Mit kínálunk tehát egy munkaügyi audit során?

 • Megvizsgáljuk, hogy a cég munkatársait tipikusan munkaviszonyban, a munkaviszony egy speciális formájában, esetleg egyéb jogviszonyban érdemes foglalkoztatni.
 • Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy mire lehet számítani egy hatósági ellenőrzés során.
 • Megszerkesztjük a cég munkaszerződéseit, azok szükséges módosításait, tájékoztatóit, munkaköri leírásait munkakörökre, munkaidőre, munkabérre tekintettel differenciáltan.
 • Közreműködünk a munkaidő-gazdálkodás kidolgozásában (munkaidőkeret meghatározása, munkaidő-beosztás elkészítése, munkaidő-nyilvántartás szabályos vezetése).
 • Részletesen tájékoztatjuk a munkáltatót, hogy milyen munkaidő-gazdálkodás során milyen bérpótlék fizetési kötelezettséggel kell számolnia, ellenőrizzük a kiszámítás helyességét.
 • Tájékoztatjuk a munkáltatót a munkaviszony megszűnésének, illetve megszüntetésének szabályrendszeréről, illetve az ahhoz kapcsolódó lehetőségekről, kötelezettségekről, elkészítjük az ehhez kapcsolódó dokumentációt.

Mit kínálunk még ennek során?

 • Egy új rendszer bevezetése nem mindig zökkenőmentes, főleg akkor nem, ha a helyben korábban kialakult szokások nagy mértékű befolyást gyakorolnak a cég munkatársainak rutinszerű gondolkodásában. Az átvilágítás során eszközölt változtatások gyakorlati megvalósulását optimális időn belül megvizsgáljuk, az átvilágítás bármely részfolyamatát, igény esetén a teljes átvilágítást korlátlan alkalommal megismételjük abban az esetben, ha Ön úgy ítéli meg, hogy a cég optimális működése ezt akár a jogszabályi környezet, akár egyéb körülmények megváltozásából fakadóan indokolja.
Kapcsolódó témák
Kérdése merült fel?
Többet szeretne tudni?
Vegyen részt ingyenes
rendezvényeinken!
Megosztás

Kérdése merült fel? Többet szeretne tudni?

Kérjen visszahívást, és szakértő munkatársaink rövidesen felveszik Önnel a kapcsolatot!